Szkółka

 

W dniu 04.02.2018 r. w związku z feriami zimowymi Szkółka Niedzielna się nie odbędzie.

Koncert Reformacyjny

 

Z okazji Jubileuszu 500 lat Reformacji serdecznie zapraszamy na Koncert Reformacyjny, w wykonaniu parafialnych chórów i zespołów. Koncert odbędzie się 29 października 2017 r. o godzinie 1700 w kościele ewangelickim w Brennej.

PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W BRENNEJ

 


Z przyjemnością zapraszamy na krótką relację fotograficzną z Pamiątki Poświęcenia Kościoła w Brennej oraz z Pikniku Prafialnego!

Zapraszamy do galerii...

PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W GÓRKACH WIELKICH

 


Z przyjemnością zapraszamy na krótką relację fotograficzną z Pamiątki Poświęcenia Kościoła w Brennej oraz z Pikniku Prafialnego!

Zapraszamy do galerii...

Ewangelickie Dni Kościoła

 


Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

chciałbym zaprosić Was na wyjątkowe spotkanie ewangelików – EWANGELICKIE DNI KOŚCIOŁA, które od 15 do 18 czerwca będą odbywały się w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie, Czeskim Cieszynie i Bielsku-Białej. Będą one okazją do spotkań, do wzajemnego poznawania się, do odkrywania współczesnego obrazu ewangelicyzmu w Polsce. Lecz przede wszystkim, w roku jubileuszu 500 lat Reformacji, będą Świętem Chrystusa, okazją by zadać sobie pytanie o Jego miejsce w naszym życiu.

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13,8) to werset, który będzie nam towarzyszył przez te cztery dni i będzie wzywał do tego, byśmy zastanowili się, jaka jest nasza Reformacja i czy jest w nas gotowość na nieustanną odnowę. Podczas gdy Jezus Chrystus jest ten sam, był, jest i będzie niezmienny, my funkcjonujemy inaczej. Świat wokół nas ulega zmianom, my się zmieniamy, zmieniają się nasze sytuacje życiowe i doświadczenia.

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”. Te słowa dają pewność, że nawet, jeśli my popełniamy błędy, to mamy jasny układ odniesienia. Ten, który wszystko i wszystkich porusza, sam jest pewną ostoją. Ten, który dokonuje zmian w życiu każdej i każdego z nas, sam jest niezmienny. Jest ten sam i to istotna myśl, na której winniśmy budować naszą wiarę. Utarte, znane drogi są dla nas bezpieczne, dlatego podążając za Chrystusem bardziej koncentrujemy się na tej dobrze znanej, własnej ścieżce niż na Nim i Jego Słowie. Dlatego tak potrzebna jest nam odnowa, ciągłe bycie w drodze i życie, które jest pokutą, a zarazem oddaniem się Bogu.

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” daje nam przekonanie, że Chrystus jest tym, który łączy, spaja przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. On sprawia, że możemy dostrzec Jego uczniów i uczennice z czasów biblijnych, Jego naśladowców z całej historii Kościoła, współczesnych chrześcijan i poczuć jedność, którą On daje nam mimo tego, jak bardzo się różnimy. On też łączy nas dzisiaj. Dlatego tak ważne jest, byśmy chcieli być ze sobą, zechcieli się poznawać i odkrywać swoje talenty oraz słabe i mocne strony.

Ewangelickie Dni Kościoła 2017 to doskona- ła okazja, by ponownie wyruszyć w drogę, by na tej drodze spoglądając na jedyny punkt odniesienia, jakim jest Chrystus, spotkać różnych ludzi, którzy z jednej strony chcą nam w tej drodze towarzyszyć, ale też oczekują naszego towarzystwa. Zachęcam Was, Drodzy, do wzię- cia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wszyscy razem będziemy mogli przypomnieć światu, że chcemy być „zawsze razem z Chrystusem”.

bp Jerzy Samiec

Dni Kościoła

 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie,

w dniach od 15 do 18 czerwca na terenie naszej diecezji organizujemy Ewangelickie Dni Kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili gotowość, by otworzyć swoje domy na gości przybywających z całej Polski. Serdecznie zachęcamy, byście także wy zgłosili swój udział w Ewangelickich Dniach Kościoła. Osoby z diecezji cieszyńskiej zgłaszają się w swoich kancelariach parafialnych od dnia 16 kwietnia do 28 maja br. Koszt uczestnictwa dla osoby dorosłej z 3 obiadami to 70 zł. Z kolei osoby do 25 roku życia płacą 50 zł. Karta uczestnictwa dla osoby dorosłej bez obiadów to 25 zł, a dla osób do 25 roku życia – 15 zł. Karta uczestnictwa obejmuje: identyfikator (będzie uprawniał m.in. w czwartek do przejazdów komunikacją specjalnie przygotowaną na EDK, daje możliwość pierwszeństwa wejścia na niektóre koncerty, wykłady), program, materiały informacyjne i promocyjne. Bieżące informacje o Ewangelickich Dniach Kościoła ukazują się na stronie internetowej

www.dnikosciola.pl

oraz na profilu Facebookowym:

https://www.facebook.com/EwangelickieDniKosciola

Wierzę, że będzie to nasze wspólne przedsięwzięcie, podczas którego będziemy dziękować Bogu za Jego opiekę i wsparcie przez 500 lat.

Biskup diecezji cieszyńskiej

Adrian Korczago

Ekumeniczny Wieczór Kolęd

 

Serdecznie zapraszamy na Ekumeniczny Wieczór Kolęd, który odbędzie się w Święto Epifanii, 6 stycznia 2017 roku o godzinie 17.00 w Kościele Ewangelickim w Brennej