Chór Magnificat

 

Chór mieszany przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Brennej powstał wiosną 1995 roku z inicjatywy proboszcza ks. Erwina Miklera. Pierwsza próba odbyła się 8 marca, na którą przybyło 16 osób. Pracę z chórem rozpoczął Marek Madzia. Prowadzony wcześniej przez niego wokalny zespół młodzieżowy zasilił grono chórzystów. Chór liczący ok. 20 członków zadebiutował już po miesiącu w czasie Świąt Wielkanocnych, śpiewając dwie pieśni na nabożeństwach w Brennej i Górkach Pierwszym prezesem został Paweł Cholewa, jego zastępcą Bogusława Madzia. Skarbnikiem wybrano Małgorzatę Markuzeł, zaś nutowym Adama Cieślara. Podczas Ekumenicznego Wieczoru Kolęd w kościele ewangelickim w Święto Epifanii (6 stycznia 2000 r.) nadano naszemu chórowi nazwę „Magnificat”, zaś „Benediktus" chórowi z Parafii Katolickiej Jana Chrzciciela w Brennej. Przez te wszystkie lata chór Magnificat służy głównie parafii, śpiewając na nabożeństwach z okazji świąt kościelnych. Ponadto życie chórowe wypełniają i ubarwiają różnego rodzaju spotkania, wyjazdy i koncerty. Najważniejsze wydarzenia zapisywane są w chórowej kronice. Chór zapraszany jest między innymi do uczestnictwa w porankach muzycznych i uroczystych nabożeństwach urządzanych przez parafie w ramach pamiątek założenia kościołów w: Starym Bielsku, Wieszczętach, Istebnej, Warszowicach, Lublinie, Ustroniu, Wiśle Jaworniku, Lasowicach Wielkich, Karowicach, Radomiu. Uczestnicząc w wycieczkach krajoznawczych po Polsce miał okazję zaśpiewać w kościołach na Mazurach, Łodzi, Toruniu, Szczecinie, Sopocie. Brał udział w niedzielnych nabożeństwach w Kaliszu, Koszalinie, Bielsku-Białej i Kielcach, Węgrowie. Oprócz tego chór występował w Czeskiej Bystrzycy nad Olzą, Trzyńcu, Czeskim Cieszynie. „Magnificat" bierze udział w corocznych Zjazdach Ewangelickich Chórów Diecezji Cieszyńskiej. Śpiewa corocznie razem z chórem „Benedictus" na uroczystościach ekumenicznych tj.: breńskie dożynki, wieczory kolęd, Śwłęto narodowe 11 listopada. Oba chóry spotykają się również towarzysko organizując wspólne bale, biesiady i ogniska. Obecnie chór liczy 29 osób. Próby odbywają się raz w tygodniu. W skład zarządu wchodzą: -DYRYGENT Madzia Marek -PREZES- Joanna Stebel -V-CE PREZES Izabela Madzia -SKARBNIK- Halina Habarta -GOSPODARZ Grażyna Raszka -NUTOWA Danuta Wilde -KRONIKARZ Renata Husar- Burawa Obecnie opiekunem od 2004 r. jest proboszcz ks. Roman Kluz.
Patrząc na minione lata, dziękujemy Bogu za wsparcie i żywimy nadzieję że jeszcze długo będziemy śpiewać na Jego chwałę.


Powrót