Jak zgłosić Chrzest?

 

Błogosławieństwo rocznego dziecka

 

Jak zgłosić chęć zawarcia związku małżeńskiego?

 

Pogrzeb

 

Wspomnienie

 

Jak wstąpić do kościoła ewangelicko-augsburskiego?

 

Składka kościelna

 

§ 7

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do Kościoła i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić nie mniej niż 1% jego dochodu.

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wysokość składki parafialnej lub zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.


Zwracamy się z prośbą o regulowanie składki kościelnej.

Składkę można uregulować po każdym nabożeństwie lub poprzez przelew bankowy oraz w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania tj. wtorki od 9.00 do 11.00 i czwartki od 15.00 do 16.30.

Dane potrzebne do przelewu bankowego:

nazwa odbiorcy:

Parafia Ewangelicko-Augsburska Brenna-Górki

43-438 Brenna, ul. Ks. Miklera 9a

numer konta:

09 8126 1020 0040 1386 2000 0010

tytyułem:

Darowizna na cele kultu religijnego - składka kościelna (2011)