Pogrzeb


Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie. 
J 11,25


Zawiadomienia o zgonie należy zgłosić w kancelarii parafialnej wraz z aktem zgonu (kserokopia) oraz kartą zgonu (oryginał), gdzie ustala się termin oraz wszystkie kwestie dotyczące pogrzebu. Ustala się także termin rozmowy księdza z najbliższą rodziną, na to spotkanie warto przygotować kilka słów na temat zmarłej osoby (najważniejsze wyrywki z życiorysu, kogo zmarły pozostawił).

powrót