Ślub


Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
Mt 19,5-6


Małżeństwo jest darowaną przez Boga człowiekowi możliwością życia mężczyzny i kobiety. Jest ono przymierzem dwojga osób, mężczyzny i kobiety, zobowiązanych do wspólnego życia we wzajemnej miłości, odpowiedzialności, dzieleniu brzemion, zaufaniu, modlitwie, doskonaleniu się.

Istotnymi przymiotami małżeństwa są: jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji Bożego ustanowienia i autorytetu. W celu zawarcia małżeństwa obowiązkiem narzeczonych jest uzgodnienie terminu ślubu z duchownym w kancelarii parafialnej.

Następnie należy osobiście udać się do USC w celu pobrania stosownych dokumentów stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydawane zostaje na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia, a jego ważność upływa po 6 miesiącach. Wobec czego należy je pobrać w USC nie wcześniej niż na 6 miesiące przed ślubem. Pozyskane w USC dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej.

Dokumenty kościelne, które należy złożyć w kancelarii parafialnej to odpis aktu Chrztu Św. (niezależnie od wyznania) i konfirmacji, (jeżeli nie odbyła się na terenie naszej parafii).

Zawarcie małżeństwa poprzedzone jest rozmową przedślubną z duchownym, której celem jest pogłębienie znajomości biblijnej nauki o świętości i trwałości małżeństwa i rodziny oraz ustalenie kwestii organizacyjnych.

Małżeństwo zostaje zawarte w obecności dwóch świadków, którzy przed zawarciem ślubu podają swoje podstawowe dane.

Zapowiedzi w Parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych .


Małżeństwo zróżnicowane wyznaniowo

Ewangelicy podejmujący decyzję życia w małżeństwie zróżnicowanym co do wyznania zoowiązani są nie tylko do zachowania wierności Bogu i Kościołowi w osobistym życiu, ale też przy wszelkim poszanowaniu współmałżonka, do nadania domowi ewangelickiego charakteru, a zwłaszcza do wychowania dzieci w Kościele Ewangelickoâ-Augsburskim.


powrót